Lymfatická masáž

cena kurzu 2500,- Kč

 

V doškolovacím kurzu se naučíte celotělovou  masáž se zaměřením na lymfatické cesty. Pokud má někdo přetížený lymfatický systém, je nutná detoxikace organismu. Vše podrobně vysvětlíme :-) i další souvislosti.

Lymfatický systém se podobá systému cévnímu. Tvoří ho síť trubic, které zasahují do všech částí těla. Koluje jimi tělní tekutina zvaná lymfa.

Úkolem lymfatického systému je detoxikace organismu. Odvádí z tkání všechny zplodiny: viry, bakterie, bílkoviny, cizorodé látky, ale i látky rakovinotvorné, které nejsou pro svou velikost schopny projít žilní stěnou. Po třicítce se však jeho činnost zpomaluje a je třeba ji znovu nastartovat.

Detoxikaci zajišťuje lymfa neboli míza - bezbarvá a čirá tekutina obsahující určitý druh bílých krvinek (lymfocyty), bílkoviny a tuk. Ta zvolna proudí celým tělem a při průchodu mízními uzlinami jsou z ní odfiltrovávány cizí látky a toxiny, které se zde likvidují. O ochranu organismu před infekcemi a nádory se starají nejen mízní uzliny, ale také slezina, brzlík a lymfatická tkáň roztroušená v játrech, plicích, střevě a kostní dřeni. Lymfatický systém je proto součástí oběhového a imunitního systému.Zatímco oběh krve zajišťuje srdce, lymfatický systém nemá žádnou pumpu, která by napomáhala pohybu mízní tekutiny (lymfy) cévami. Pohyb této tělní tekutiny, navíc nasycené odpadními látkami, je závislý jen na práci svalů, a to hlavně lýtkových. Můžeme mu napomoci masáží, která podporuje pohyb lymfy.