Masér pro sportovní a rekondiční masáže 

Cena 6500,-Kč                 

                                                                                                                                                                                                             
Kurz je určen

Pro Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a v neposlední řadě jako živnostník, předchozí znalosti z oboru nejsou podmínkou


Cíl studia a využití získaných poznatků

Cílem kurzu je připravit našeho absolventa tak, aby mohl samostatně a ihned po ukončení kurzu pracovat jako masér, poskytující služby obyvatelstvu v souladu se živnostenským zákonem, dále jako masér ve všech sportovních, lázeňských, regeneračních a tělovýchovných zařízeních, kde zajišťuje regeneraci u zdravých lidí.

Obsah studia

Anatomie, fyziologie, hygiena, první pomoc, kožní choroby, regenerace sil, teorie a praxe masáže. Počet vyučovacích hodin 154

Termín

Termín není stanoven pevně. Vycházíme vstříc Vašim časovým možnostem a nabízíme individuální termíny po dohodě s lektorem. Stačí jen zavolat a domluvit si termín.

Počet účastníků ve skupině

Výuka probíhá v malých skupinách a je kladen důraz na individuální přístup.

Studijní materiály

Obdržíte při zahájení kursu, jsou zahrnuty v ceně.

Osvědčení

Absolvent získává celostátně platné osvědčení v oboru “Masér pro sportovní a rekondiční masáže”, Toto osvědčení je akreditováno u MŠMT ČR - MAVO s.r.o. Praha a splňuje všechny požadavky živnostenského zákona pro následné vydání Živnostenského listu v oboru Masérské, rekondiční a regenerační služby.